LISTY REKRUTACYJNE

Aby zobaczyć listy rekrutacyjne dla danego kierunku wybierz go z listy poniżej.

UWAGA: Komisje rekrutacyjne nie pracują w weekendy


Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na danym kierunku publikowane są wyłącznie w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku.

Jeżeli posiadasz status „kandydat” cierpliwie obserwuj kolejne publikowane na tej stronie listy zakwalifikowanych do przyjęcia, aż znajdziesz na niej swój nr ID. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia będą publikowane co 2 dni robocze - szczegółowe terminy znajdziesz tu: https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/harmonogramy-rekrutacji/.

Informacja o wolnych miejscach i ewentualnym uruchomieniu rekrutacji w II naborze na danym kierunku będzie zamieszczona na stronie rekrutacji https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/kategoria/news/. Wtedy - o ile nie dostaniesz się na studia w I naborze - należy wybrać w swoim utworzonym już profilu w IRK - kierunek II naboru, wpisać ponownie wyniki i oczekiwać na listę rankingową i zakwalifikowanych do przyjęcia II naboru.

Listy zamieszczane na stronie internetowej uczelni (według kodu rejestracyjnego ID kandydata z IRK) nie stanowią wiążącego wykazu, podawane są wyłącznie dla celów informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów.