Warunki rekrutacji Wydziału Lekarskiego

Rok akademicki 2017/2018
  • Warunki rekrutacji na kierunek lekarski na rok 2017/2018 - pobierz
  • Warunki rekrutacji (zmiana dotycząca rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w efekcie odwołania) - pobierz
  • Warunki rekrutacji kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą przyjmowanych na warunkach obowiązujących obywateli polskich, na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w języku polskim w roku akademickim 2017/2018 – pobierz

Rok akademicki 2018/2019
  • Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych w języku polskim na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i analityce medycznej, obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 obywateli polskich posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce oraz dyplom IB/EB - pobierz
  • Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów prowadzonych w języku polskim, na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, dietetyce, fizjoterapii, ratownictwie medycznym i zdrowiu publicznym, obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a Ustawy PSW, ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywateli polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą - pobierz