Wybór zasad ubiegania się cudzoziemca o przyjęcie na studia

Rekrutacja cudzoziemców na studia przebiega w oparciu o dwie grupy zasad:
  1. zasady takie same, jak te obowiązujące obywateli polskich,
  2. zasady inne, niż obowiązujące obywateli polskich.
Które z tych zasad dotyczą ciebie? Powinieneś to wiedzieć, ponieważ podstawową różnicą w zasadach podejmowania studiów jest wysokość opłaty za studia oraz możliwość uzyskania świadczeń stypendialnych. Przejdź test, który pomoże ci to ustalić.

Uwaga: Po przyjęciu na studia zmiana zasad nie będzie możliwa, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu studiów.