Warunki rekrutacji cudzoziemców

Rok akademicki 2017/2018

Warunki rekrutacji na rok 2017/2018 obowiązujące cudzoziemców podejmujących studia na podstawie decyzji Ministra Zdrowia - pobierz

Warunki rekrutacji na rok 2017/2018 obowiązujące cudzoziemców podejmujących studia na podstawie decyzji rektora - pobierz

Warunki rekrutacji kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą przyjmowanych na warunkach obowiązujących obywateli polskich, na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w języku polskim w roku akademickim 2017/2018 – pobierz

Warunki rekrutacji (zmiana na podstawie Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) - pobierz


Rok akademicki 2016/2017

Warunki rekrutacji dla cudzoziemców na rok 2016/2017 - pobierz

Warunki rekrutacji (zmiana na podstawie Dz U z 2006 r. nr 190, poz. 1406 ze zm.) - pobierz