Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 zł.

Uwaga: Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na wygenerowany w IRK, indywidualny dla każdego kandydata i wybranego kierunku, numer rachunku bankowego. Nie wpłacaj na jeden numer konta bankowego więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.


Zwrot opłaty rekrutacyjnej