Odwołanie od decyzji

Odwołanie może złożyć osoba, która otrzymała decyzję na piśmie. Podstawą może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia – pisma odwołujące się do innych powodów będą oddalone bez rozpatrzenia. Odwołanie należy złożyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poprzez WKR, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.