Harmonogram

Rok akademicki 2017/2018
  • Harmonogram rekrutacji na kierunek lekarski, lek-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną na rok 2017/2018 studia stacjonarne - pobierz
  • Harmonogram na studia I stopnia na kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i dietetykę oraz na jednolite magisterskie studia na kierunku fizjoterapia - pobierz
  • Harmonogram rekrutacji cudzoziemców, przyjmowanych na I rok, na wszystkie kierunki studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej, na rok akademicki 2017/2018 - pobierz