Pierwsze listy

W tym miejscu w dniu 14 lipca 2017 r. zostaną zamieszczone pierwsze listy rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem zamieszczanym przy każdym z wydziałów.

Osoby z list zakwalifikowanych do przyjęcia - w celu dokończenia procesu rekrutacji - są zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów we właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym we właściwym harmonogramie.

Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację ze studiów.


Pozostałe listy znajdują się na stronach wydziałów: