Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 zł.

Kandydaci na niestacjonarne kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną, którzy:

  • przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018, ale nie uzyskali wystarczającej liczby punktów do przyjęcia, nie muszą ponownie dokonywać opłaty rekrutacyjnej
  • nie brali udziału w rekrutacji na studia stacjonarne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu muszą, po dokonaniu pełnej rejestracji w IRK, wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne, w terminie podanym w Harmonogramie rekrutacji

Dane do przelewu:
Uniwersytet Medyczny
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
Numer konta: indywidualny dla każdego kandydata i kierunku (patrz system IRK)*
Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna

*Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na wygenerowany w IRK, indywidualny dla każdego kandydata i wybranego kierunku, numer rachunku bankowego – w terminie podanym w Harmonogramie rekrutacji 2017. Nie wpłacaj na jeden numer konta bankowego więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłaty za kształcenie

  • Opłaty za rok studiów – dotyczy studiów niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim - pobierz
  • Opłaty za rok studiów – dotyczy studiów prowadzonych w języku angielskim - pobierz