Opłaty za kształcenie

1. Opłaty za rok studiów – dotyczy studiów niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim - pobierz

2. Opłaty za rok studiów – dotyczy studiów prowadzonych w języku angielskim - pobierz