Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018 wynosi:
  • 85 zł - na studia wyższe (jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim i języku angielskim);
  • 85 zł - na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Kandydaci na studia wyższe rekrutujący się w ramach potwierdzenia efektów uczenia się są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.


Opłaty za kształcenie

  • Opłaty za rok studiów – dotyczy studiów niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim - pobierz
  • Opłaty za rok studiów – dotyczy studiów prowadzonych w języku angielskim - pobierz