Limity punktowe i liczba miejsc

Limity przyjęć na I rok studiów na rok akademicki 2016/2017:

kierunki Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
jednolite magisterskie jednolite magisterskie cudzoziemcy 1) jednolite magisterskie studia prowadzone w języku angielskim
lekarski 253 16 105 2) 150
lekarsko-dentystyczny 55 5 30 2) 30
farmacja 170 3 125 2) -
analityka medyczna 60 - 10 -

kierunki
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stopnia I stopnia cudzoziemcy 1) II stopnia I stopnia II stopnia
pielęgniarstwo 120 3 60 - 90
położnictwo 70 1 40 - 40
fizjoterapia 85 2 70 40 40
ratownictwo medyczne 60 2 - - -
zdrowie publiczne 45 - 40 40 40
dietetyka 80 - 50 - -

1) cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 3) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)
2) w tym cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 4) ww. ustawy

 

Limity punktowe i liczba miejsc 2015/2016

Wydział/kierunek stacjonarne niestacjonarne
liczba miejsc liczba kandydatów minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia liczba miejsc liczba kandydatów minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia
Wydział Lekarski 220 4577 271 90 492 231
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 55 1864 265 30 225 232
Wydział Farmaceutyczny - farmacja 170 1212 141 125 71 60
Wydział Farmaceutyczny - analityka medyczna 60 581 124 10 18 -
Wydział Lekarski w j. ang.       150 258 14
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny w j. ang.       30 64 11,40

Wydział Nauk o Zdrowiu stacjonarne
I stopnia II stopnia
liczba miejsc liczba kandydatów minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia liczba miejsc liczba kandydatów minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia
pielęgniarstwo 120 348 33 60 91 3,83
położnictwo 70 199 33 45 49 2,96
fizjoterapia 86 484 66 71 80 48
ratownictwo medyczne 60 231 50      
zdrowie publiczne 40 91 65 41 52 3,29
dietetyka 85 603 55 50 96 3,68
 

Wydział Nauk o Zdrowiu niestacjonarne
II stopnia
liczba miejsc liczba kandydatów minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia
pielęgniarstwo 50 75 3
Limity punktowe i liczba miejsc 2014/2015

Wydział/kierunek stacjonarne niestacjonarne
liczba miejsc liczba kandydatów liczba przyjętych dolna granica punktów dla przyjętych liczba miejsc liczba kandydatów liczba przyjętych dolna granica punktów dla przyjętych
Wydział Lekarski 220 5,127 220 264 85+5 682 85+3 230
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 55 2,662 53 261 30 362 28 231
Wydział Farmaceutyczny - farmacja 160 1,102 155 138 40 69 12 63
Wydział Farmaceutyczny - analityka 65 576 64 121
Lekarski w języku angielskim 150 655 84 14
Lekarsko-dentystyczny w języku angielskim 30 39 24

Wydział Nauk o Zdrowiu stacjonarne
I stopnia II stopnia
liczba miejsc liczba kandydatów liczba przyjętych dolna granica punktów dla przyjętych liczba miejsc liczba kandydatów liczba przyjętych dolna granica punktów dla przyjętych
Pielęgniarstwo 100 337 100 36 61 94 61 3.70
Położnictwo 59 232 59 40 40 44 40 3.15
Fizjoterapia 85 553 85 60 70 93 70 56
Ratownictwo med. 60 240 60 54 - - - -
Zdrowie publiczne 50 82 45 77 45 45 41 3.38
Dietetyka 80 581 80 54 50 73 50 3.44

Wydział Nauk o Zdrowiu niestacjonarne
II stopnia
liczba miejsc liczba kandydatów liczba przyjętych dolna granica punktów dla przyjętych
Pielęgniarstwo 90 104 63 3.33
Limity punktowe i liczba miejsc 2013/2014

Wydział/kierunek stacjonarne niestacjonarne
liczba kandydatów liczba przyjętych minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia liczba kandydatów liczba przyjętych minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia
Wydział Lekarski - lekarski 1797 217 244 209 89 152
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - lekarsko-dentystyczny 809 54 236 120 30 160
Wydział Farmaceutyczny - farmacja 960 150 140 62 24 46
Wydział Farmaceutyczny - analityka medyczna 440 60 120 10 0 -
studia prowadzone w języku angielskim
Wydział Lekarski - lekarski - - - 213 108 11,5
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - lekarsko-dentystyczny - - - 58 24 10

Wydział Nauk o Zdrowiu stacjonarne
I stopnia II stopnia
liczba miejsc liczba kandydatów minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia liczba miejsc liczba kandydatów minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia
Pielęgniarstwo 90 253 37 60 121 4,02
Położnictwo 50 170 42 40 47 3,68
Fizjoterapia 80 483 60 60 138 3,91
Ratownictwo med. 60 191 45 - - -
Zdrowie publiczne 60 88 84 50 98 3,86
Dietetyka 80 438 60 51 52 3,02

Wydział Nauk o Zdrowiu niestacjonarne
I stopnia II stopnia
liczba miejsc liczba kandydatów minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia liczba miejsc liczba kandydatów minimalna liczba punktów do przyjęcia na studia
Pielęgniarstwo - - - 90 86 3,07