Kontakt do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i dziekanatów

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, Dział Spraw Studenckich informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
  • określenie przedmiotu sprawy
Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.


  Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) dziekanaty
kierunek nr telefonu e-mail 
adres siedziby
kontakt w godzinach 
nr telefonu e-mail
lekarski 71 784 17 81  rekrutacja.lekarski@umed.wroc.pl
ul. Chałubińskiego 8-10
od 10:00 do 14:00
71 784 16 63 dl@umed.wroc.pl
lekarsko-dentystyczny 71 784 05 79  rekrutacja.stomatologia@umed.wroc.pl
ul. Krakowska 26
od 10:00 do 13:00
71 784 03 58 ds@umed.wroc.pl
farmacja 693 966 885  rekrutacja.farmacja@umed.wroc.pl
ul. Borowska 211
od 10:00 do 14:00
71 784 02 03 farmacja@umed.wroc.pl
analityka medyczna rekrutacja.farmacja@umed.wroc.pl
ul. Borowska 211
od 10:00 do 14:01
pielęgniarstwo 71 784 18 26  rekrutacja.pielegniarstwo@umed.wroc.pl
ul. K. Bartla 5
od 10:00 do 14:00
71 784 18 05 wnoz@umed.wroc.pl
położnictwo rekrutacja.poloznictwo@umed.wroc.pl
ul. K. Bartla 5
od 10:00 do 14:00
fizjoterapia rekrutacja.fizjoterapia@umed.wroc.pl
ul. K. Bartla 5
od 10:00 do 14:00
ratownictwo medyczne rekrutacja.ratownictwo@umed.wroc.pl
ul. K. Bartla 5
od 10:00 do 14:00
zdrowie publiczne rekrutacja.zdrowie@umed.wroc.pl
ul. K. Bartla 5
od 10:00 do 14:00
dietetyka rekrutacja.dietetyka@umed.wroc.pl
ul. K. Bartla 5
od 10:00 do 14:00

Rekrutacja cudzoziemców na studia w języku polskim: Dział Spraw Studenckich
nr telefonu 781 610 045
781 610 055
adres siedziby ul. Wojciecha z Brudzewa 12
kontakt w godzinach od 10:00 do 14:00