Komunikaty rekrutacyjne


Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Warunki rekrutacji, jakie będą obowiązywać w roku akademickim 2018/2019, zostały opublikowane na stronie internetowej Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce REKRUTACJA pod odpowiednim Wydziałem.


Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji

Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Dział Spraw Studenckich udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

  • imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
  • określenie przedmiotu sprawy.
Przedmiot korespondencji należy wskazać w polu "Temat" wiadomości.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.