Komunikaty rekrutacyjne


Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Warunki rekrutacji, jakie będą obowiązywać w roku akademickim 2018/2019, zostały opublikowane na stronie internetowej Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce REKRUTACJA pod odpowiednim Wydziałem.


Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, informujemy, odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną udzielane są jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy.

Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.