Komunikaty rekrutacyjne


Ostatni moment na rekrutację

Uwaga chętni na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmaceutyczny, analitykę medyczną. Informujemy, że przedłużamy możliwość rejestracji w systemie IRK w dniu 12 września do północy!


II nabór na studia stacjonarne/niestacjonarne na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmaceutyczny i analitykę medyczną

II nabór – rejestracja elektroniczna w IRK w II naborze od 8 września 2017 do 12 września 2017 (do godz. 12.00) obowiązuje wszystkich kandydatów, na wszystkie ww. kierunki, którzy nadal są zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, również tych kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego ...
czytaj dalej


II nabór na studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunek Zdrowie publiczne oraz na kierunek Ratownictwo medyczne.

Rozpoczął się II nabór na stacjonarne studia I stopnia na kierunki Zdrowie publiczne oraz na Ratownictwo medyczne . Rejestracja elektroniczna w systemie IRK będzie trwała od 26 lipca do 27 sierpnia 2017 r. Harmonogram rekrutacji znajdziesz pod linkiem pobierz


Warunki oraz harmonogram rekrutacji

Zapoznaj się z warunkami oraz harmonogramem rekrutacji obowiązującymi na Twoim kierunku. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce REKRUTACJA pod odpowiednim Wydziałem.


Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, informujemy, odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną udzielane są jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy.

Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.