Komunikaty rekrutacyjne


Od dnia 22 maja 2017 r. trwa rekrutacja na jednolite magisterskie studia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i analityki medycznej, fizjoterapii oraz na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwa, położnictwa, dietetyki, ratownictwa, zdrowia publicznego.


Zapoznaj się z warunkami oraz harmonogramem rekrutacji obowiązującymi na Twoim kierunku. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce REKRUTACJA pod odpowiednim Wydziałem.


Uwaga! Nowa zmiana dotycząca Porozumienia o wzajemnym uznawaniu UEW

Informujemy, że w rekrutacji 2017/2018 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu będzie uznawał zaświadczenia o wynikach z egzaminów wstępnych wydanych w latach 2015-2017 przez inne akademickie uczelnie medyczne, na wzorze obowiązującym w roku 2015 i 2016, z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących dla danego kierunku studiów.

Warunkiem uznania wyników z egzaminu wstępnego jest jego przeprowadzanie na arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz ocenionych według standardów obowiązujących przy ocenianiu arkuszy egzaminu maturalnego.

Obowiązuje porozumienie dot. uznawania wyników egzaminu wstępnego z lat 2015-2016.


Obecnie trwa rejestracja elektroniczna na studia w języku angielskim (studia niestacjonarne, płatne), która zakończy się 23 lipca 2017 r.