Kierunki studiów

Wydział Lekarski

Kierunek lekarski

 • 6-letnie jednolite studia magisterskie (lekarz) - studia stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny

 • 5-letnie jednolite studia magisterskie (lekarz dentysta) - studia stacjonarne i niestacjonarne


Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Kierunek farmacja

 • 5,5-letnie jednolite studia magisterskie - studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek analityka medyczna

 • 5-letnie jednolite studia magisterskie - studia stacjonarne i niestacjonarne


Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo w systemie

 • 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia
 • 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia
 • 2-letnich studiów niestacjonarnych II stopnia

Położnictwo w systemie

 • 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia
 • 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia
 • 2-letnich studiów niestacjonarnych II stopnia

Fizjoterapia w systemie

 • 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia (od roku 2017/2018 nie prowadzi się rekrutacji)
 • 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia (od roku 2017/2018 nie prowadzi się rekrutacji)
 • 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia
 • 2-letnich studiów niestacjonarnych II stopnia
 • 5-letnich jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych
 • 5-letnich jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych

Zdrowie publiczne w systemie

 • 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia
 • 3-letnich studiów niestacjonarnych I stopnia
 • 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia
 • 2-letnich studiów niestacjonarnych II stopnia

Ratownictwo medyczne w systemie

 • 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia

Dietetyka - w systemie

 • 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia
 • 2-letnich studiów stacjonarnych II stopnia

Wydział Lekarski - studia interdyscyplinarne
 • Chemia i toksykologia sądowa - unikatowe trzyletnie interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. (szczegółowe informacje na stronie: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9508)

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu
Studia Podyplomowe z zakresu:
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Studia Podyplomowe z zakresu: