Kierunki studiów 2017/2018

Wydział
Warunki rekrutacji
Kierunek studiów Rodzaj studiów Czas trwania Wymagania przedmiotowe
Lekarski

warunki rekrutacji na studia w j. polskim
warunki rekrutacji na studia w j. angielskim
lekarski studia jednolite
stacjonarne (prowadzone w języku polskim) i
niestacjonarne (prowadzone w języku polskim lub angielskim)
6 lat biologia i chemia obowiązkowo (poziom rozszerzony) oraz
do wyboru matematyka lub fizyka/fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
Lekarsko-Stomatologiczny

warunki rekrutacji na studia w j. polskim
warunki rekrutacji na studia w j. angielskim
lekarsko-dentystyczny studia jednolite
stacjonarne (prowadzone w języku polskim) i
niestacjonarne (prowadzone w języku polskim lub angielskim)
5 lat biologia i chemia obowiązkowo (poziom rozszerzony) oraz
do wyboru matematyka lub fizyka/fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

warunki rekrutacji na studia w j. polskim
farmacja studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5,5 lat biologia i chemia obowiązkowo (poziom rozszerzony)
analityka medyczna studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat
Wydział Nauk o Zdrowiu

warunki rekrutacji na studia w j. polskim
pielęgniarstwo studia I stopnia stacjonarne 3 lata biologia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia,
dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem.
położnictwo studia I stopnia stacjonarne 3 lata biologia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia,
dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem
fizjoterapia studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne 5 lat biologia i chemia (poziom podstawowy lub rozszerzony) lub
biologia i fizyka/fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata wynik wstępnego egzaminu teoretycznego
dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem
zdrowie publiczne studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 3 lata język obcy nowożytny obowiązkowo i jeden przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka
(poziom podstawowy lub rozszerzony)
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 2 lata zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia,
dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem
ratownictwo medyczne studia I stopnia stacjonarne 3 lata biologia i chemia (poziom podstawowy lub rozszerzony) lub
biologia i fizyka/fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
dietetyka studia I stopnia stacjonarne 3 lata biologia (poziom podstawowy lub rozszerzony) lub
chemia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
studia II stopnia stacjonarne 2 lata wynik wstępnego egzaminu teoretycznego
dodatkowo 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem

Wydział Lekarski - studia interdyscyplinarne
  • Chemia i toksykologia sądowa - unikatowe trzyletnie interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. (szczegółowe informacje na stronie: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9508)

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu
Studia Podyplomowe z zakresu:

(szczegółowe informacje na stronie www.wnoz.umed.wroc.pl/wnoz-studium-ksztalcenia-podyplomowego-pliki)


Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Studia Podyplomowe z zakresu: