Najczęściej zadawane pytania kandydata na studia podczas rekrutacji (FAQ)

 1. Jaka była wysokość progów punktowych na poszczególnych kierunkach podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/2017?
 2. Kiedy rozpocznie się drugi nabór przyjęć na studia?
 3. Co to jest rekrutacja uzupełniająca i kogo dotyczy?
 4. Czy w procesie ubiegania się na studia konieczna jest rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)?
 5. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
 6. Co to jest lista rankingowa?
 7. Czy kandydat „zakwalifikowany do przyjęcia na studia” oznacza „przyjęty na studia”?
 8. Co to jest uczelniany egzamin z j. polskiego i kogo dotyczy?
 9. Czy mogę przystąpić do uczelnianego egzaminu wstępnego z przedmiotu kierunkowego, jeżeli nie zdawałem go na maturze (posiadam „starą maturę”)?
 10. Zdawałem w zeszłym roku uczelniany egzamin wstępny na innej uczelni, jak długo są ważne wyniki z uczelnianego egzaminu wstępnego?
 11. Czy dokumenty na studia muszę składać osobiście?
 12. Wyjeżdżam za granicę i zabieram ze sobą dowód osobisty. Nie mam paszportu. Jaki dokument tożsamości w takim przypadku muszę zostawić pełnomocnikowi?
 13. Gdzie mogę znaleźć harmonogram i warunki rekrutacji?
 14. Zarejestrowałem się w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów, a pomimo to nie mogę zalogować się na swoje konto.
 15. Nie otrzymałem wiadomości potwierdzającej rejestrację.
 16. Co mam zrobić, gdy zapomniałem login lub hasło.
 17. Przy rejestracji wpisałem zły adres e-mail
 18. Wpisałem zły numer PESEL
 19. Jakie są wymogi dot. zdjęcia?
 20. Czy po zarejestrowaniu w aplikacji IRK mogę dokonać zmiany danych osobowych lub edytować inne wprowadzone dane?
 21. Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określamy jako „stara matura”, a jaki jako „nowa matura”?
 22. Gdzie znajdę dane kontaktowe do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych?
 23. Nie mogę zalogować się na konto rekrutacyjne utworzone rok temu. Dlaczego?
 24. Czy mogę wybrać kilka kierunków studiów jednocześnie?
 25. Czy mogę zmienić wybrany kierunek?
 26. Czy zapisując się na kilka kierunków studiów muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna?
 27. Gdzie mogę znaleźć nr rachunku bankowego, na który mam wnieść opłatę rekrutacyjną?
 28. Do kiedy powinna wpłynąć opłata rekrutacyjna na studia, co się stanie, gdy wpłynie po terminie? Jak mogę sprawdzić, że wpłynęła na konto Uczelni?
 29. Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi?
 30. Wprowadziłem dane (osobowe/dotyczące wykształcenia) do systemu elektronicznej rejestracji, a one później zniknęły - jak to możliwe?
 31. Wprowadziłem wyniki z wymaganych przedmiotów do systemu elektronicznej rejestracji, a one później zniknęły - jak to możliwe?
 32. Ile punktów mam wpisać, jeśli jestem finalistą/laureatem ogólnopolskiej olimpiady albo uczestnikiem olimpiady międzynarodowej z biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki?
 33. Poprawiłem maturę i mam nowe wyniki – jak mogę zmienić wpisane wcześniej oceny?
 34. Czy dostanę więcej punktów, jeżeli zdawałem fizykę lub matematykę na poziomie rozszerzonym?
 35. Czy po dokonaniu rejestracji w IRK mam dostarczyć podanie i w jakim terminie?
 36. Interesuje mnie treść umowy o odpłatności za studia - gdzie mogę ją znaleźć?
 37. Interesują mnie "miejsca rektorskie": czy Uniwersytet Medyczny dysponuje takim miejscami?
 38. Kto i kiedy może złożyć odwołanie od negatywnej decyzji WKR?
 39. Jakie są wymagania techniczne sprzętu i oprogramowania przy rejestracji w aplikacji IRK?
 40. Na jakich zasadach można zrezygnować ze studiów, wycofać dokumenty?
 41. Czy zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się tylko w weekendy?
 42. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie…