#mamypowodydodumy

Jesteśmy uczelnią na 5! W rankingu Perspektyw 2015 zajmujemy 5 miejsce wśród szkół medycznych w Polsce.

Oferujemy możliwość studiowania w języku polskim i angielskim – English Division kształcący na kierunku lekarskim i lekarsko-stomatologicznym co roku przyjmuje blisko 300 studentów z całego świata.

Łączymy najlepszą naukową tradycję Hirszfelda, Falkiewicza czy Brossa z najnowszymi osiągnięciami medycyny – nasi naukowcy dokonują przełomowych, nagradzanych na całym świecie odkryć – jak zespół dr. Pawła Tabakowa, który zrekonstruował przecięty rdzeń kręgowy.

Inwestujemy w bazę naukowo-dydaktyczną dla naszych studentów - wyremontowaliśmy zabytkową część kampusu uczelni przy ul. Skłodowskiej-Curie.

Wybudowaliśmy nowoczesną siedzibę dla Wydziału Farmacji przy ul. Borowskiej

Nasi studenci mają do dyspozycji świetnie przygotowaną bazę kliniczną. Kompleks Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Otworzyliśmy Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – Przylądek Nadziei, w którym w najlepszych warunkach w Polsce i tej części Europy leczyć będziemy dzieci chore na nowotwory.

Przygotowaliśmy dla studentów i naukowców przyjazne miejsce do nauki. Centrum Naukowej Informacji Medycznej, to nie tylko najważniejsze pozycje książkowe i czasopisma ze świata medycyny, ale też nowoczesna i podporządkowana wygodzie czytelnika przestrzeń.

Oferujemy studentom miejsca w naszych akademikach: „Jubilatce” i „Bliźniaku”.

Umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez działalność w licznych kołach naukowych funkcjonujących na uczelni.

Współpracujemy z uczelniami i ośrodkami naukowymi w kraju i na całym świecie.

Angażujemy się w naukowy i medyczny rozwój naszego regionu, współpracujemy z samorządami, biznesem – współtworzymy najważniejsze instytucje i konsorcja naukowe, jak: Centrum Badań EIT+, Kalset e-Zdrowie czy Klaster – Wspólnota Wiedzy i Innowacji z Zakresu Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Stawiamy na jakość – już w 2002 roku uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001, który reguluje ogół procedur dydaktycznych i naukowych.