Rekrutacja » Informacje ogólne

Kalendarz rekrutacji na wrzesień 2014

Jest już dostępny Kalendarz rekrutacji na wrzesień 2014, na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacje i analitykę medyczną (pobierz)


Uwaga! komunikat dla kandydatów na Wydział Farmaceutyczny

Kandydaci na studia niestacjonarne (płatne) na kierunek farmacja – ogłaszamy dodatkowy nabór Komunikat WKR WF (link)


Uwaga! Ważne komunikaty dla kandydatów na kierunki WNoZ

Kandydaci na:

  1. I stopień studiów niestacjonarnych na fizjoterapię – ważny komunikat (link)
  2. I stopień studiów stacjonarnych na fizjoterapię – ważny komunikat (link)
  3. studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne II nabór (link)


Wzór umowy (pobierz)

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych (Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55/XV R/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2012 r.


Przypominamy

Kolejne listy rekrutacyjne (w tym listy zakwalifikowanych do przyjęcia) będą publikowane w linku Listy rekrutacyjne pod odpowiednim wydziałem.


Informacja

Wszelkie informacje dotyczące kandydatów na poszczególne wydziały Uniwersytetu Medycznego zamieszczane są w linku informacje dla kandydatów przy poszczególnych wydziałach.


Ze względu na bardzo dużą liczbę kandydatów, listy rankingowe wszystkich kandydatów, (którzy prawidłowo dokonali rejestracji w SERK) będą publikowane wyłącznie w internecie. Na tablicach ogłoszeń przed rektoratem i dziekanatami właściwych wydziałów zamieszczane będą tylko listy zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na I rok studiów. Listy publikowane są w skoroszytach Excela; skoroszyty Excela zawierają arkusze z listami zakwalifikowanych, listy rankingowe, listy przyjętych, listy skreślonych.


Skierowania do lekarza medycyny

będą wręczane osobom przyjętym na studia w dniu składania dokumentów, podczas dokonywania wpisu na I rok studiów. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w odpowiednim dziekanacie przed rozpoczęciem roku akademickiego


Informacja

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, Dział Spraw Studenckich informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy.

Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.