Rekrutacja » Informacje ogólne

Harmonogramy rekrutacji 2015/2016

Harmonogramy rekrutacji 2015/2016 dostępne są na stronach rekrutacji:
www.rekrutacja.umed.wroc.pl/informacje_ogolne.html, przy informacjach o warunkach rekrutacji każdego z wydziałów.
Rejestracja na egzamin wstępny (UEW) dla kandydatów, którzy nie mają świadectwa polskiej nowej matury (obowiązującej od 2005 r.), rozpocznie się 13 kwietnia 2015 r.
Uwaga! – prosimy o nierejestrowanie się w tym okresie kandydatów, których nie obowiązuje egzamin wstępny! (są to kandydaci z nową maturą, maturą IB i EB).


Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, Dział Spraw Studenckich informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy.

Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.