Rekrutacja » Informacje ogólne


Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, informujemy, odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną udzielane są jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy.

Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.


Rekrutacja – kontakt tel. w godz. 11:00 do 14:00

Kontakt  do dziekanatów:

 

nr telefonu

e-mail

lekarski

71 784 16 63

dl@umed.wroc.pl

lekarsko-dentystyczny

71 784-03-58

ds@umed.wroc.pl

farmacja

71 784-01-46

farmacja@umed.wroc.pl 

analityka medyczna

71 784-01-47

kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu:

pielęgniarstwo

71 784-1805,

wnoz@umed.wroc.pl

położnictwo

fizjoterapia

ratownictwo medyczne

zdrowie publiczne

dietetyka

 

 

 

Rekrutacja cudzoziemców: Dział Spraw Studenckich

781 61 00 45
781 61 00 55

10:00 do 14:00