Rekrutacja » Informacje ogólne

Kliknij na interesujący Cię temat, aby rozwinąć informację


Ważne informacje dot. rejestracji w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Przypominamy, że kandydatów obowiązują terminy:

  • rejestracji w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  • wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe uczelni oraz
  • zakończania uzupełniania danych w systemie.

Nie przewidujemy odstępstw od ustalonych terminów.

kierunek/kierunki

Rejestracja do dnia

ostateczna data wpływu opłaty rekrutacyjnej

Ostateczna data uzupełniania danych w systemie

studia II stopnia
(z wyjątkiem kierunku fizjoterapia)

14.08.2015

21.08.2015

do 25 sierpnia 2015 r., do godz. 10.00

studia II stopnia – fizjoterapia

do 24 sierpnia 2015 r., do godz. 23.59

II nabór – zdrowie publiczne
(stacjonarne)

do 25 sierpnia 2015 r., do godz. 10.00

II nabór – fizjoterapia
(niestacjonarne)

do 25 sierpnia 2015 r., do godz. 10.00

II nabór – farmacja
(niestacjonarne)

28.08.2015

31.08.2015

do 7 września 2015 r. do godz. 10.00

II nabór – analityka medyczna (niestacjonarne)  


Warunki przyjęcia na studia – dotyczy osób po kursie językowym w Łodzi - instrukcja

Przerwa w pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Informujemy kandydatów na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną, że – zgodnie z harmonogramem rekrutacji – w dniach od 5 do 31 sierpnia jest przerwa w pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych ww. wydziałów/kierunków.

Rejestracja elektroniczna przebiega zgodnie z harmonogramem/ogłoszeniami. W sprawach rezygnacji ze studiów osób już przyjętych na studia oraz po obiór dokumentów należy zgłaszać się do odpowiedniego dziekanatu.

Kontakt telefoniczny WYŁĄCZNIE w sprawach BARDZO WAŻNYCH: tel. 781 61 00 45; 781 61 00 55


Harmonogram rekrutacji na wrzesień 2015 r. na kierunki: lekarski, lekarsko-stomatologiczny, farmację i analitykę medyczną

II nabór na kierunki: farmację i analitykę medyczną, studia niestacjonarne (rejestracja od 3.08 do 28.08.2015)

II nabór na kierunek fizjoterapia, studia I stopnia niestacjonarne (rejestracja od 28.07 do 14.08.2015)

II nabór na kierunek zdrowie publiczne, studia I stopnia stacjonarne (rejestracja od 13.07 do 14.08.2015)

Rekrutacja – kontakt

Numery telefonów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:

na kierunek nr telefonu godziny kontaktowe
lekarski 71 784 1781 10:00 do 14:00
lekarsko-dentystyczny 71 784 0579 10:00 do 13:00
farmacja 693 966 885 10:00 do 13:00
analityka medyczna 693 966 885 10:00 do 13:00
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu dot. kierunków:
pielęgniarstwo 71 784 18 26 10:00 do 14:00
położnictwo
fizjoterapia
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne
dietetyka
     
Cudzoziemcy, Dział Spraw Studenckich 781 61 00 45
781 61 00 55
10:00 do 14:00

Harmonogramy rekrutacji 2015/2016

Harmonogramy rekrutacji 2015/2016 dostępne są na stronach rekrutacji:
www.rekrutacja.umed.wroc.pl/informacje_ogolne.html, przy informacjach o warunkach rekrutacji każdego z wydziałów.
Rejestracja na egzamin wstępny (UEW) dla kandydatów, którzy nie mają świadectwa polskiej nowej matury (obowiązującej od 2005 r.), rozpocznie się 13 kwietnia 2015 r.
Uwaga! – prosimy o nierejestrowanie się w tym okresie kandydatów, których nie obowiązuje egzamin wstępny! (są to kandydaci z nową maturą, maturą IB i EB).


Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, informujemy, odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną udzielane są jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy.

Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.

Pocztę elektroniczną należy wysyłać na adres odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Lekarski: rekrutacja.lekarski@umed.wroc.pl
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: rekrutacja.stomatologia@umed.wroc.pl
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej: rekrutacja.farmacja@umed.wroc.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu (kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, dietetyka): rekrutacja.wnoz@umed.wroc.pl


Nowe, unikatowe, trzyletnie, interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia, CHEMIA i TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

CHEMIA i TOKSYKOLOGIA SĄDOWA to nowe, unikatowe, trzyletnie, interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie - Uniwersytet Wrocławski (UWr) i Uniwersytet Medyczny (UM). Zajęcia kierunkowe będą się odbywać na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. Jest to pierwszy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej.

Podczas studiów studenci uzyskają nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi, stosowanymi w chemii sądowej, poznają także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej.

Celem naszych studiów jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych absolwentów z tytułem licencjata z chemii, wykorzystujących różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych. Absolwenci naszego kierunku mają szansę znaleźć zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych o różnym profilu, w zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu chemii i toksykologii oraz w laboratoriach kryminalistycznych policji i innych służb mundurowych. Będą przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz.

W trakcie studiów na kierunku CHEMIA i TOKSYKOLOGIA SĄDOWA studenci będą mogli zdobyć wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, organicznej, a także z biochemii klinicznej i immunochemii. W trakcie zajęć z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, toksykologii klinicznej i sądowej, podstaw prawoznawstwa oraz kryminalistyki i nauk sądowych będą mogli rozwijać i pogłębiać wiedzę z toksykologii i medycyny sądowej. Ponadto w programie studiów zaplanowanych jest wiele przedmiotów fakultatywnych, które studenci będą mogli wybrać w zależności od swoich zainteresowań, są to m.in. chemia katastrof, zarządzanie chemikaliami, ocena i kontrola wyników pomiarów analitycznych, chemometria w analityce chemicznej, biomateriały, procedury preanalityczne, spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych, podstawy metod obrazowania materiałów i tkanek oraz analiza środków dopingujących.

Ważnym elementem programu tych studiów jest duży udział zajęć laboratoryjnych, w czasie których studenci nauczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

Więcej informacji dotyczących programu studiów i zasad rekrutacji można znaleźć na stronach: http://stud.chem.uni.wroc.pl i http://www.forensic.am.wroc.pl


Stypendia pomostowe

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania wielu rodzajów stypendium dla osób przyjętych na I rok studiów.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach :

  1. ARN www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/ dla studentów mieszkających na terenach wiejskich
  2. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości http://fep.lodz.pl/pl/
  3. Fundacja Edukacji Międzynarodowej : www.fem.org.pl; http://www.fem.org.pl/new/index.php

Uwaga, krótkie terminy składania wniosków! www.fem.org.pl; termin 31.07.2015