Rekrutacja » Informacje ogólne

Kliknij na interesujący Cię temat, by rozwinąć informację


II nabór na studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne

Kalendarz rekrutacji na wrzesień 2014
Jest już dostępny Kalendarz rekrutacji na wrzesień 2014, na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacje i analitykę medyczną (pobierz)

Rezygnacje - I rok studiów

Osoby rezygnujące (po przyjęciu na I rok studiów) z podjęcia studiów, proszone są o:

1. napisanie podania o rezygnacji ze studiów,
2. podpisanie tego podania (proszę nie zapomnieć o podpisie – pisma bez podpisu nie mają mocy prawnej)
3. zeskanowanie pisma z rezygnacją i przesłanie tego skanu (nazwanego imieniem i nazwiskiem ) o rezygnacji na adres mailowy odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Lekarski:rekrutacja.lekarski@umed.wroc.pl
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: rekrutacja.stomatologia@umed.wroc.pl
Wydział Farmaceutyczny: rekrutacja.farmacja@umed.wroc.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu: rekrutacja.wnoz@umed.wroc.pl

II nabór na studia niestacjonarne (płatne) na kierunek farmacja

Kandydaci na studia niestacjonarne (płatne) na kierunek farmacja – ogłaszamy dodatkowy nabór Komunikat WKR WF (link)


II nabór na studia na kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu

Kandydaci na:

1. I stopień studiów niestacjonarnych na fizjoterapię – ważny komunikat (link)
2. studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne II nabór (link)


Wzór umowy

o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych (Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55/XV R/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2012 r.) (pobierz)


Kandydaci na poszczególne kierunki studiów

Wszelkie informacje dotyczące kandydatów na poszczególne wydziały Uniwersytetu Medycznego zamieszczane są w linku informacje dla kandydatów przy poszczególnych wydziałach.


Skierowania do lekarza medycyny pracy

będą wręczane osobom przyjętym na studia w dniu składania dokumentów, podczas dokonywania wpisu na I rok studiów. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w odpowiednim dziekanacie przed rozpoczęciem roku akademickiego


Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, Dział Spraw Studenckich informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy.

Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.