Rekrutacja » Informacje ogólne


Harmonogramy rekrutacji


Harmonogramy rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 zostały opublikowane i zamieszczone przy każdym z Wydziałów.Uwaga kandydaci z maturą zdawaną do roku 2004 (tzw. stara matura)


Zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 nasza uczelnia NIE ORGANIZUJE egzaminu wstępnego dla kandydatów ze starą maturą.

Kandydaci mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.

Jeśli kandydat dotychczas nie zgłosił się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, może zdawać egzamin przedmiotowy w innej uczelni medycznej, z którą UMW ma podpisane Porozumienie o wzajemnym uznawaniu UEW (np. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym).


Uwaga kandydaci z maturą zagraniczną
(NIE dotyczy kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz IB, EB)


Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo za granicą zobowiązani są zdawać egzamin z przedmiotów kierunkowych w naszej uczelni, w formie uczelnianego egzaminu wstępnego (UEW) lub w innych uczelniach medycznych, z którymi Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podpisał Porozumienie o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych.


Korespondencja mailowa w sprawach rekrutacji


Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, informujemy, odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną udzielane są jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- określenie przedmiotu sprawy.

Określenie przedmiotu sprawy należy zamieścić w polu „temat” w poczcie mailowej.

Na listy anonimowe nie udzielamy odpowiedzi.


Rekrutacja – kontakt tel. w godz. 11:00 do 14:00

Kontakt  do dziekanatów:

 

nr telefonu

e-mail

lekarski

71 784 16 63

dl@umed.wroc.pl

lekarsko-dentystyczny

71 784-03-58

ds@umed.wroc.pl

farmacja

71 784-01-46

farmacja@umed.wroc.pl 

analityka medyczna

71 784-01-47

kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu:

pielęgniarstwo

71 784-1805,

wnoz@umed.wroc.pl

położnictwo

fizjoterapia

ratownictwo medyczne

zdrowie publiczne

dietetyka

 

 

 

Rekrutacja cudzoziemców: Dział Spraw Studenckich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12

781 61 00 45
781 61 00 55

10:00 do 14:00